50-lecie wrocławskie

50-lecie realizacji zdjęć do „Stawki większej niż życie” we Wrocławiu uczczone zostało projekcją na dużym ekranie odcinków „Zdrada” i „Bez instrukcji”, spotkaniem z Tomirą Kowalik, prelekcją „Wrocław w Stawce większej niż życie”, wystawą fotosów i werków z archiwum Andrzeja Konica, premierą książki Bogdana Bernackiego „Śladami Klossa po Wrocławiu”, spacerami szlakiem serialowych plenerów oraz filmową wycieczką tramwajem i rejsem statkiem. Organizatorami jubileuszu byli: Dolnośląskie Centrum Filmowe, stowarzyszenie TUiTAM, Centrum Technologii Audiowizualnych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Klub Miłośników Stawki (zobacz więcej).

© 2023 Shen-Kun - Baca - BoBer. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt strony: Hyh - tworzenie stron.