Forum » Inne wątki » Alternatywne udźwiękowienie na wzór zachodni
Autor Alternatywne udźwiękowienie na wzór zachodni
Shen-Kun

alternatywy trailer filmu POTOP

Ciekawe, czy ktoś się pokusi o zrobienie w podobny sposób Stawki :-)

------

"No ! To teraz pomieszkamy sobie trochę... razem"

www.paranormal-pikczers.pl

26-11-2011 09:17

jhbsk

Świetny. Bogów nie ma, ale herosów pełno!
A przy Stawce też mogłoby ciekawie wyjść.

------

– W Paryżu nojlepsze kasztōny sōm na placu Pigalle.
– Zuzanna mŏ je rada ino na jesiyń.
– Posyło ci świyżo zorta.

27-11-2011 14:51

© 2023 Shen-Kun - Baca - BoBer. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Hyh.pl strony internetowe.