Filmowe łódzkie

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO, wydawca „Stawkowego przewodnika filmowego” i „Przewodnika filmowego po województwie łódzkim”, przygotowało w tym roku folder turystyczny „Szlak filmowy województwa łódzkiego” (zobacz) i opracowanie eksperckie „Potencjał turystyczny dziedzictwa filmowego w województwie łódzkim”, w którym Maciej Kronenberg przedstawia turystykę filmową, omawia atrakcje i przewodniki filmowe oraz prezentuje szlaki filmowe województwa łódzkiego (zobacz). W obu publikacjach znalazły się informacje o plenerach i obiektach ze „Stawki większej niż życie”, w których w latach 1967–1968 pracowała ekipa Andrzeja Konica i Janusza Morgensterna.

© 2023 Shen-Kun - Baca - BoBer. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja strony: www.hyh.pl.