Kulisy komiksu

Mieczysław Wiśniewski w jedynym opublikowanym wywiadzie opowiada o pracy nad wydanymi w kilku krajach zeszytami komiksowymi z serii „Kapitan Kloss”. Przygotowanie kilku tysięcy ilustracji zajęło dwa lata, średnio co miesiąc rysownik oddawał do druku jeden zeszyt. Wiśniewski otrzymał to zlecenie po wygraniu konkursu, który ogłoszono na wniosek szwedzkiego zleceniodawcy. Komiksowy Kloss nieprzypadkowo ma twarz Stanisława Mikulskiego. Wiśniewski wyjaśnia, dlaczego nie wszystkie okładki są na jednakowym poziomie. Rysownik otrzymał za swoją pracę skromne honorarium, nie był nigdy zapraszany na spotkania autorskie. Obszerny fragment wywiadu przeprowadzonego przez Bartosza Kurca znajduje się tutaj.

© 2023 Shen-Kun - Baca - BoBer. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt strony: Hyh - tworzenie stron.