„Musi zostać rysa”

Muzeum Kinematografii w Łodzi wydało pracę zbiorową pt. „Musi zostać rysa. Przewodnik po twórczości Janusza Morgensterna”. Na ponad 270 stronach zebrano wspomnienia osób, które zetknęły się z reżyserem na niwie zawodowej lub prywatnej. Ilustrują je fotosy, werki, zdjęcia z archiwum żony reżysera, reprodukcje plakatów i okładek czasopism. W książce zamieszczono ponadto analizy i omówienia twórczości bohatera publikacji, w tym – tekst Anny Michalskiej „Kawałek prawdziwego polskiego życia – o serialach telewizyjnych Janusza Morgensterna”, w którym autorka wspomina o działalności Klubu Miłośników Stawki i odsyła czytelników do materiałów z naszej strony internetowej.

© 2023 Shen-Kun - Baca - BoBer. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja strony: www.hyh.pl.