O stawkowych plenerach wrocławskich

W „Gazecie Wrocławskiej” ukazał się artykuł red. Jacka Antczaka, który oprowadza czytelników po wrocławskich plenerach serialu „Stawka większa niż życie”. Autor tekstu pisze o aktorach i obiektach, kulisach realizacji serialu Andrzeja Konica i Janusza Morgensterna, przytacza ciekawostki z planu filmowego. Jednym z bohaterów materiału prasowego jest Bogdan Bernacki z Klubu Miłośników Stawki, który wspomina m.in. o pobytach stawkowiczów we Wrocławiu i przygotowywanych publikacjach o serialu. Artykuł ilustrują archiwalne zdjęcia z 1968 i 2011 roku, obrazujące pracę ekipy filmowej i wędrówkę po Wrocławiu członków Klubu Miłośników Stawki. Z tekstem można zapoznać się tutaj.

© 2023 Shen-Kun - Baca - BoBer. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt strony: Hyh - tworzenie stron.