Okręt U-92

Oznaczony numerem taktycznym U-92 serialowy u-boot Kriegsmarine to w rzeczywistości polski okręt podwodny ORP 292 „Orzeł”. Pojawia się on na ekranie nie tylko w „Stawce większej niż życie”. Scenografowie serialu zamaskowali cyfrę 2 oznaczeniem „U-” i wypełnili czarną farbą oryginalny numer 92. Ze względów bezpieczeństwa zdjęć nie realizowano na pełnym morzu, lecz w czasie postoju okrętu w oksywskim porcie wojennym. Ponadto ujęcia do odcinka „Bez instrukcji” kręcone były w Gdyni-Orłowie. M.in. o tym pisze w swoim tekście Arkadiusz Bilecki, który omawia historię okrętów wojennych ORP 292 „Orzeł” i U-92 w kontekście serialowej rzeczywistości, kulisy kręcenia filmowych ujęć i pracę scenografów.

© 2023 Shen-Kun - Baca - BoBer. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja strony: www.hyh.pl.