Forum » O serialu » Pojazdy w serialu
43 postów   1 2 3 4 5
Autor Pojazdy w serialu
Pedro Gomez
1. WIEM KIM JESTEŚ
ET 165 - typ pociągu metra wjeżdżającego na stację Berlin - Spandau (ujęcia zaczerpnięte z filmu "Opowieść atlantycka")
IS-2 – płonący czołg w ujęciach z kroniki filmowej
Junkers Ju-87 „Stuka” – samolot, który występuje w ujęciach z kroniki filmowej
Krupp L2H143 „Krupp Protze” – występuje w ujęciach z kroniki filmowej
Mercedes-Benz 170V W136 – WH 91186 – samochód, którym Kloss przyjechał do sztabu
Mercedes-Benz 170V W136 – samochód Stedtkego
Opel Blitz – ciężarówka w scenie “osaczenia” Klossa
Phanomen Granit 25H – WH 57420 – ambulans Marty Becher
Volkswagen Typ 82 „Kubelwagen” – samochód na drugim planie sceny, w której Kloss przyjeżdża do sztabu
Willys MB „Jeep” – UCze 1371 – w służbie radzieckiej
Samochody w „parku maszyn”, od lewej:
- ZiS 151, 2.5 tony 6x6
- Vomag
- Opel Blitz
- White M3A1 Scout Car – wjeżdża do „parku maszyn“
- Volkswagen Typ 82 „Kubelwagen” – wjeżdża do “parku maszyn”

2. HOTEL EXCELSIOR
Mercedes-Benz 170V W136 – samochód Georga
Scena, w której gestapowcy podjeżdżają pod kamienicę:
- dwa Mercedesy-Benz 170V W136
- BMW 327 Cabriolet

3. ŚCIŚLE TAJNE
Adler Trumpf Junior Cabriolimusine – samochód Rioletto
BMW 327 Cabriolet – POL 42757 – samochód, którym Reil i Pulkowski jadą na poligon

4. CAFE ROSE
1U - przemysłowy parowóz bezogniowy jadący przejazdem kolejowym
Adler Primus po przeróbkach? – 1937 - samochód „fotografa”
Adler Trumpf 1500 – samochód Christopulisa (wrzuca do niego rakiety tenisowe)
Chevrolet Master De Lux – 1937 – 2HS941 – samochód „Szefa”
Opel Kapitan – model z 1951 – B6AN131 – samochód radcy Witte
Pt47 - typ parowozu, którym Kloss jedzie do Stambułu (ujęcia zaczerpnięte z filmu "Człowiek na torze")

5. OSTATNIA SZANSA
K – z wagonu tego typu Ruppert wyciągnął Annę
Mercedes-Benz 170V W136 – WH 42757 – samochód Klossa
Opel Blitz – ciężarówka przejeżdżająca tajniakowi „przed nosem”
Opel Kapitan – model z 1949 – POL 21136 – samochód gestapowców śledzących Annę

U-2 (od 1944 PO-2) „Kukuruźnik” – samolot z Kraju Rad (najczęściej kiepskich)
Adler Trumpf 1.7 Liter – WH 91186 – samochód Henninga
BMW 327 Cabriolet – SS 26781 – samochód podjeżdżający pod willę Henninga
Hanomag Rekord – model z 1937 – samochód „łapaczy” z SS
Mercedes-Benz 170V W136 Cabriolet B – WH 61420 – samochód Rupperta

6. ŻELAZNY KRZYŻ
Mercedes-Benz 220 W187 – (1951-1955) – WH 57420 – samochód, którym gen. Wieringer wybrał się w swą ostatnią podróż
Opel Blitz – ciężarówka „biorąca udział” w zasadzce
Opel Kapitan – model z 1951 – WH 19610 – samochód, którym Reiner wyjeżdża od Wąsoskiego
Phanomen Granit 25H - POL 26781 - więźniarka
Volkswagen Typ 82 „Kubelwagen” – WH 21136 – samochód, którym Kloss przyjechał do Wąsoskiego, a potem „podróżował” z Lohsem

7. PODWÓJNY NELSON
Adler Trumpf 1.7 Liter – samochód ścigający Gebhardta
Mercedes-Benz 170V W136 Cabriolet B – WH 21136 (WH 72431 w scenie ucieczki) - samochód w dyspozycji Gebhardta
Wanderer W235 – WH 72431 – samochód posterunku drogowego żandarmerii
Do ustalenia: samochód „smutnych panów” aresztujących Ewę Fromm

8. WIELKA WSYPA
Adler Trumpf 1.7 Liter – samochód którym generał odjeżdża z poligonu
C (tzw. boczniak) - typ wagonów w pociągu którym J-23 jedzie do "Bartka"
Hanomag Rekord – model z 1937 – w tle w sceny, w której chłopak wchodzi w bramę, a potem ten sam samochód wyprzedza Klossa i Bartka jadących wozem konnym
Ił-4 – samolot w ujęciach z kroniki filmowej
Ok1 - parowóz ciągnący pociąg którym J-23 jedzie do "Bartka"
Opel Blitz – SS 26781 – „występuje” w scenie odbicia Filipiaka
Pe-2 – samolot w ujęciach z kroniki filmowej
T34/85 – czołg „przerobiony” na prototyp
Wanderer W235 – samochód w tle w scenie wyjazdu z poligonu
Volkswagen Typ 82 „Kubelwagen” – samochód, którym Kloss i Meier wyjeżdżają z poligonu

9. GENIALNY PLAN PUŁKOWNIKA KRAFTA
Adler Trumpf 1.7 Liter – w tle sceny, w której Kloss wsiada do rikszy
BMW 237 Cabriolet - samochód "grupy egzekucyjnej"
C (tzw. boczniak) - typ wagonów pociągu którym jedzie Joanna
Mercedes-Benz 170V W136 – POL 26781 – w scenie w której po raz pierwszy widzimy Eryka Gettinga
Ok1 - parowóz ciągnący pociąg którym jedzie Joanna
Opel Blitz – „miga” w tle gdy Basia wychodzi z domu oraz w tle sceny w której Getting wchodzi do kamienicy
Opel Blitz 1.5 tony – ciężarówka „kanalarzy”
Volkswagen Typ 82 „Kubelwagen” – WH 21136 - samochód, którym Kloss przyjechał do Krafta

10. W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ
Mercedes-Benz 170V W136 – samochód Stedtkego
Opel Blitz – „miga” w tle gdy Kloss idzie „sprawdzić” kołatkę
Phanomen (lub powojenny Robur) Granit 30 – OST 12487 – „miga” w tle w scenie pierwszego zamachu na Klossa
U-2 (od 1944 PO-2) „Kukuruźnik” – samolot „grupy egzekucyjnej”

11. HASŁO
Opel Blitz – ciężarówka, którą Ormel wiezie „kobiety z folwarku”, ciężarówki które Kloss „ekspediuje” na akcję
Renault Goelette - 75-36-44 - ciężarówka zajeżdżająca drogę więźniarce
Renault Goelette - więźniarka
Renault Primaquatre – 25-31-17 – samochód użyty do ucieczki po odbiciu Bogdana
Volkswagen Typ 82 „Kubelwagen” – samochód, którym von Vormann przyjechał do Saint Gille, Elert „podróżował” z Vormannem a potem z Klossem, Ormel mijał go jadąc cieżarówką

12. ZDRADA
Bhxz (Bauart 36) - wagony tej serii występują w składzie pociągu pośpiesznego z Zurichu którym do Berlina przyjeżdźa łącznik wydany przez Christin Kield. Z wagonu tej serii wysiada Elsa Schmidtke w ostatniej scenie
Mercedes-Benz 170V W136 – samochód, którym Schabe odwozi Christin
Mercedes-Benz 170V W136 Cabriolet B – WH 14531 - samochód Schmecka
Mercedes-Benz 170V W136? – P’O’L 14209 – samochód, którym Schabe zabiera ludzi z domu Christin
Ok1-156 - pod kołami parowozu tego typu ginie łącznik Robert
Pt47 - parowóz tego typu ciągnie pociąg w którym jedzie Elsa Schmidtke (ujęcie zapożyczone z filmu "Człowieka na torze")
Do ustalenia: samochód „porywaczy” Christin

13. BEZ INSTRUKCJI
C (tzw. boczniak) - typ wagonów w pociągu który wjeżdża na dworzec w Arnswalde
Ok1 - parowóz wjeżdżający na dworzec w Arnswalde
okręt podwodny projektu 613 (typu Whiskey) ORP „Orzeł” – „gra” U-92
okręt podwodny projektu 613 (typu Whiskey) ORP „Kondor” – „gra” U-94 - ujęcie wynurzającego się okrętu zapożyczono z odcinka "Fort Olgierd" z serialu "Czterej pancerni i pies"
Opel Blitz – dwie ciężarówki, które Kloss obserwuje z krzaków
Opel Blitz – WH 26032 – ciężarówka do której wskakuje Kloss
Opel Kapitan – model z 1951 – samochód którym Lohse przyjeżdża do ZOO
Do ustalenia: samochody i autobusy występujące na ujęciach z kroniki filmowej

14. EDYTA
Opel Blitz 3 tonowy – samochód, którym Niemcy jadą na pomoc obsadzie wiaduktu
Volkswagen Typ 82 „Kubelwagen” – samochód, którym jadą Kloss i Broch
WM5 - typ drezyny używanej przez żołnierzy z ochrony wiaduktu

15. OBLĘŻENIE
Mercedes-Benz 170V W136 Cabriolet B – samochód Brunnera
Opel Blitz – SS 26781 – ciężarówka wypełniona żołnierzami, która mija Klossa
Opel Blitz – ciężarówka, która przejeżdża po tym jak Kloss przyszedł do Agnieszki, a dwie przyjeżdżają do fabryki
Willys MB „Jeep” – U75 735 - samochód, którym przyjechał sierżant-radiotelegrafista, a potem major do pułkownika
Studebaker US6x6 – U 5728 - drugi samochód, który Glass zobaczył ze strychu
Studebaker US6x6 – trzeci samochód, który Glass zobaczył ze strychu
Volkswagen Typ 82 „Kubelwagen” – samochód, który wyjeżdża gdy Kloss wchodzi do sztabu
Volkswagen Typ 82 „Kubelwagen” – WH 31857 – samochód Falkenhorna
ZiS BTR-152 – U 5763 – pierwszy samochód, który Glass zobaczył ze strychu

16. AKCJA „LIŚĆ DĘBU”
scena w której Pfister i Kloss obserwują wojska niemieckie na moście:
- ZiS BTR-152
- GAZ BTR-40
- ZiŁ BTR-152
- BRDM 2 z „fałszywą” wieżą
Volkswagen Typ 82 „Kubelwagen” – WH 13425 – samochód pechowego oberleutnanta
scena „zatoru”:
- ZiŁ BTR-152
- T34/85 – czołg przerobiony na Tygrysa
- T34/85 – czołg przerobiony na Tygrysa
- ZiŁ BTR-152
scena obudzenia dziewczynki:
- ZiŁ BTR-152
- GAZ BTR-40
- ZiŁ BTR-152
- Opel Blitz
scena „zakablowania” Janki:
- ZiŁ BTR-152 – numer taktyczny 212
- GAZ BTR-40 – numer taktyczny 257
- ZiŁ BTR-152
ciężarówka na którą „zaproszono” Erwina Puschke
Mercedes-Benz 230 W153 – WH 13278 – samochód, którym do sztabu przyjechali gestapowcy
Opel Blitz – ciężarówka przejeżdżająca w scenie sprawdzania dokumentów przez żandarma
Robur Granit 30 - W 647-754 – samochód stojący na podwórzu sztabu
T34/85 – czołg przerobiony na Tygrysa, w tle sceny w której żandarm sprawdza dokumenty żołnierzowi
T34/85 - czołg przerobiony na Tygrysa, przejeżdżający w scenie w której gestapowcy pytają żandarma
T34/85 – numer taktyczny 125 - czołg przerobiony na Tygrysa, w tle sceny w której żandarm sprawdza dokumenty żołnierzowi, czołg przejeżdżający w scenie w której gestapowcy pytają żandarma
Volkswagen Typ 82 „Kubelwagen” – samochód przejeżdżający w tej samej scenie; samochód mijający Klossa na Bautzenstrasse; samochód przejeżdżający w scenie w której gestapowcy pytają żandarma; samochód stojący na podwórzu sztabu
Volkswagen Typ 82 „Kubelwagen” – WH 13425 – samochód pechowego oberleutnanta
ZiŁ BTR-152 – samochód, od którego odchodzi „entuzjasta rozstrzeliwań na miejscu”
ZiŁ BTR-152 – dwa samochody w tle sceny, w której żandarm sprawdza dokumenty żołnierzowi; dwa samochody przejeżdżające w scenie, w której gestapowcy pytają żandarma
ZiS BTR-152 – stoi na podwórzu sztabu
Pojazdy „występujące” w przedostatniej scenie, po kolei:
- GAZ BTR-40
- T34/85
- T34/85 – numer taktyczny 214
- ZiŁ BTR-152 - numer taktyczny 21
- T34/85
Ostatnia scena:
- BRDM-2
- GAZ BTR-40 – numer taktyczny 57
- T34/85 – numer taktyczny 214
- T34/85 – numer taktyczny 215

17. SPOTKANIE
Opel Kapitan – model z 1949 – samochód Ringa
Opel Blitz 1.5 tony – ciężarówka, która przywiozła więźniów
Willys MB „Jeep” – U75 735 – samochód, którym Kloss się „podwiózł”
Scena wycofywania się Polaków:
- Willys MB „Jeep”
- Studebaker US6x6
Niemiecka szpica pancerna:
- GAZ SU-76M – pojazd „ucharakteryzowany” na pojazd niemiecki – numer taktyczny 1210
- dwa pojazdy ZiS BTR-152
Scena w której Inga idzie do Schenka:
- ZiS BTR-152
Volkswagen Typ 82 „Kubelwagen” - WH 31657 – samochód, którym jadą Kloss i Elken

18. POSZUKIWANY GRUUPENFUHRER WOLF
Volkswagen Typ 82 „Kubelwagen” – SS 1452 – samochód „egzekutorów”
Samochody mijane przez Klossa jadącego z generałem:
- ZiŁ BTR-152 – numer taktyczny 210
- ZiŁ BTR-152
- Opel Blitz
- T34/85 ucharakteryzowany na Tygrysa – numer taktyczny 121
- T34/85 ucharakteryzowany na Tygrysa – siedzi na nim Litzke
- ZiŁ BTR-152
- ZiŁ BTR-152
- T34/85 ucharakteryzowany na Tygrysa – numer taktyczny 125
Konwój amerykański:
- Willys MB „Jeep”
- GAZ BTR-40
- pojazd do zidentyfikowania
- dwie ciężarówki Studebaker US6x6
Willys MB „Jeep” – samochód, którym przyjechali Roberts i Karpinsky
Samochody które mijają:
- ZiS BTR-152
- pojazd do zidentyfikowania
- ambulans do zidentyfikowania
White M3A1 Scout Car – „miga” w dalekim planie w scenie wyprowadzania jeńców na przesłuchanie
Willys MB „Jeep” – w tym samochodzie siedzi Lewis rozdając narzędzia
ZiS BTR-152 – stoi na drugim planie w tej samej scenie
Scena z papierosem:
- Willys MB „Jeep” – samochód, którym przyjechał generał
- ZiS BTR-152
- White M3A1 Scout Car
Do zidentyfikowania: samochód W.O.L.F.a,

W serialu występuje też kilka pociągów i mnóstwo motocykli. Większość jednośladów to przedstawiciele bardzo szerokiej rodziny radzieckich „emek” różniący się między sobą szczegółami i szczególikami, których nie jestem w stanie wyłapać. Motocykle pozostawiam dla innych.

------

Chodzi o sprawę

14-02-2010 18:57

jhbsk

Ze strony http://imcdb.org/

------

– W Paryżu nojlepsze kasztōny sōm na placu Pigalle.
– Zuzanna mŏ je rada ino na jesiyń.
– Posyło ci świyżo zorta.

24-06-2010 19:27

Pedro Gomez
Owszem, tylko o wiele bardziej :)

------

Chodzi o sprawę

26-06-2010 16:33

Pedro Gomez
Witam
Udało mi się w końcu ustalić markę i model ciężarówek biorących udział w scenie odbicia Bagdana w odcinku "Hasło".

------

Chodzi o sprawę

10-09-2010 11:16

BoBer

Jak zwykle świetna i perfekcyjna robota!

------

— Kto panu to mówił? — Mój przyjaciel Teodor. — Pański przyjaciel ma dobre informacje.

12-09-2010 14:22

Pedro Gomez
Udało ,i się ustalić markę i model samochodu użytego do ucieczki po odbiciu Bogdana w odcinku "Hasło".

------

Chodzi o sprawę

24-09-2010 14:30

Shen-Kun

chyba najbardziej znane auto
Volkswagen TYP 82
wierna replika do nabycia:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Replica-Kit-Makes-Kubelwagen-Volkswagen-Kooblekar-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem4cf1e57685QQitemZ330475861637QQptZUSQ5fCarsQ5fTrucks#v4-32

Można sobie zamówić, ale ile to kosztuje nie wiem :
http://odkrywca.pl/vw-kubelwagen,665123.html ponoć pan ze Zduńskiej Woli się tym zajmuje

W sieci znalazłem także że w Kanadzie i Stanach robią:
http://www.kooblekar.com/special-pricing
http://www.intermeccanica.com/kubelwagen.html

Doliczając koszty transportu statkiem... wr brrrrr... masakra...
Pozostaje w Polsce zamówić :-))))))))

------

"No ! To teraz pomieszkamy sobie trochę... razem"

www.paranormal-pikczers.pl

28-09-2010 10:52

tomlodz1
Ja mam pytanie techniczne. W filmie kilka razy słychać charakterystyczny odgłos, jakby brzęczenie, podczas ruszania samochodów. Np. tutaj - "Żelazny krzyż" - uprowadzenie generała Wieringera sprzed jego domu:
http://www.youtube.com/watch?v=4nJnZYjkqlM&feature=related - fragment od 46'40''
Często z kumplami śmialiśmy się z tego brzęczenia. To sprzęgło?

------

24-04-2012 06:54

A79

"Pedro Gomez" napisał:

5. OSTATNIA SZANSA […]
Mercedes-Benz 170V W136 Cabriolet B – WH 81420 – samochód Rupperta

Drobne sprostowanie – numer rejestracyjny auta Rupperta zaczyna się na „6”."Pedro Gomez" napisał:

7. PODWÓJNY NELSON […]
Mercedes-Benz 170V W136 Cabriolet B – WH 21136 (WH 72431 w scenie ucieczki) - samochód w dyspozycji Gebhardta

Wydaje mi się, że auto Gebhardta ma jeszcze trzecią tablicę rejestracyjną: w scenie przed dworcem, mimo kłębów spalin udaje się odczytać „31857” – proszę o weryfikację.Prawie na pewno zaś auto Gebhardta zagrały dwa różne Mercedesy. Auto ruszające spod dworca nie ma kołpaka w tylnym prawym kole – element jest na miejscu w scenie ucieczki. Ponadto, przejeżdżający lasem Gebhardt ma inne lusterko niż uciekający.------

Ba! Gdybym ja był niedyskretny…

26-12-2013 19:20

Pedro Gomez
A79 - numer rejestracyjny Rupperta poprawiłem, a w temacie "Podwójnego nelsona" wypowiem się po obejrzeniu odcinka.

------

Chodzi o sprawę

29-12-2013 15:18

43 postów   1 2 3 4 5
© 2024 Shen-Kun - Baca - BoBer. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja strony: strony.gliwice.pl.