Forum » Wokół serialu » Tak, Kloss - nie można zmienić charakteru pisma!
14 postów   1 2
Autor Tak, Kloss - nie można zmienić charakteru pisma!
Bingola

Witam! Dawno tu nie gościłem ale przyszła mi do głowy fajna zabawa. Spróbujmy postawić się w roli naszego bohatera gdy kazano mu napisać tekst, który zostawił przed swoja pierwszą ucieczką. Napiszmy na kartce odręcznie ten tekst po czym nie patrząc na oryginał spróbujmy napisać go jeszcze raz zmieniając charakter. Następnie zeskanować, sfotografować lub w inny sposób uwiecznić, przesłać na jeden z serwisów hostujących zdjęcia, po czym wstawić tu jako obrazek (tylko nie link, żeby nie trzeba było klikać!). Zabawimy się? Oto moje dzieło:

Analizy grafologiczne mile widziane.

------

Spokojnie, Kloss - perfidię bolszewików znamy nie od dziś!

11-09-2012 15:06

Hermann Camel

Dobre, dobre!! Widzę, że dla zmylenia grafologów zmieniłeś nie tylko charakter pisma ale również i szyk wyrazów (trochę wam - wam trochę). Próby mile widziane:)

------

Naprawdę taki tępy? Czy tylko gra głupka?

11-09-2012 16:20

szurens

...i nie Hans Kloss, tylko J-23

------

SZURENS@GMAIL.COM

11-09-2012 22:33

Bingola

"szurens" napisał:

...i nie Hans Kloss, tylko J-23

Ejże, Szurens - nie pamiętasz? Na końcu było imię i nazwisko, to dlatego Kloss powiedział wstając: "Ja tego nie podpiszę!"

A wracając do mojego postu - Waszym zdaniem: "różnią się czy nie?"
I czy ktoś jeszcze spróbuje?

------

Spokojnie, Kloss - perfidię bolszewików znamy nie od dziś!

12-09-2012 09:21

Hermann Camel

Masz rację, było Hans Kloss... "według mnie, różnią się... różnią się zdecydowanie... ale pan wybaczy, Standartenfuhrer, nie jesteśmy fachowcami..."

------

Naprawdę taki tępy? Czy tylko gra głupka?

12-09-2012 12:49

Mefist0

"Hermann Camel" napisał:

... "według mnie, różnią się... różnią się zdecydowanie... ale pan wybaczy, Standartenfuhrer, nie jesteśmy fachowcami..."


Wg mnie niewiele się różnią i już na pierwszy rzut oka widać, że pisała je jedna i ta sama osoba. Myślę, że powinno się bardziej postarać zmienić charakter pisma, poniżej moja próbka - pierwsza wersja to mój naturalny charakter pisma, druga napisana została przeze mnie bez patrzenia na pierwszą wersję w nienaturalny sposób:------

My, Niemcy, bez mundurów czujemy się kalekami...

16-09-2012 16:25


W filmie Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć Brunner pokazywał taką kartkę, ale coś innego było na niej napisane: Wygrałeś Stedke. Jestem Polakiem. Cieszę się, że choć trochę udało mi się pokrzyżować wam plany.
Hans Kloss.

------

16-09-2012 22:46

Hermann Camel

Dlatego napisałem, że nie jesteśmy fachowcami.. a tak poważnie, Kolicki nie mógł chyba aż tak bardzo zmienić charakteru pisma. Nie mógł, bo się bał {"...niedobrze. Wzięli próbkę pisma...").
Lothar był laikiem, Kolicki robił co mógł, improwizował. Dlatego na pierwszy rzut oka, pisma się różniły. Ale tylko na pierwszy rzut, bo konieczna była interwencja Centrali - i to na najwyższym szczeblu. To, co kolega uczynił, oddaje dla mnie charakter chwili. Ty zmieniłeś całkowicie, pewnie nikt by nie miał wątpliwości. Ale grafolog, może coś by odkrył:) Pozdrawiam!

------

Naprawdę taki tępy? Czy tylko gra głupka?

16-09-2012 23:13

Mefist0

"Hermann Camel" napisał:

...Ty zmieniłeś całkowicie, pewnie nikt by nie miał wątpliwości. Ale grafolog, może coś by odkrył:) Pozdrawiam!


Otóż to - niestety, nawet jakby się nie wiem jak starało zmienić charakter pisma, to grafolog i tak odkryje, czy tekst napisała ta sama ręka czy inna - stąd też uzasadnione wątpliwości Klossa co do końcowego rezultatu ekspertyzy i zdenerwowany wyraz twarzy, gdy zbliża się do drzwi, za którymi siedzą Lothar i Stedtke...

------

My, Niemcy, bez mundurów czujemy się kalekami...

17-09-2012 13:04

ajax2007

........................................................ Berlin, 18 września 2012 roku


........................................EKSPERTYZA ...............................

...........LISTU POZOSTAWIONEGO PRZEZ AGENTA PODAJĄCEGO SIĘ ZA HANSA KLOSSA ............

Ekspertyza ma za zadanie ustalenie autorstwa listów przekazanych do badań.
Materiał dowodowy – list pozostawiony w lipcu 1941 roku przez agenta podającego się za Hansa Klossa oznaczony dalej - I-list
Materiał porównawczy – list sporządzony przez osobę podającą się za prawdziwego Hansa Klossa w grudniu 1941 roku – oznaczony dalej - II-list
Cel ekspertyzy: przeprowadzenie badań porównawczych pisma i udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy obydwa listy były pisane przez tą samą osobę?
Badaniem objęto obydwa dokumenty . Odstąpiono od badania podłoża i siły nacisku środków pisarskich z uwagi na brak listów w formie materialnej w chwili wykonywania badań.
Badania grafometryczne ograniczono do wyraźnych cech, dostrzegalnych bez użycia przyrządów. Porównano obydwa teksty, pod kątem kształtu i wielkości liter, kata nachylenia pisma, gramm śródlinijnych, podlinijnych i nadlinijnych, linii podstawowych oraz znaków interpunkcyjnych.
Zadanie było trudne gdyż materiał porównawczy był skąpy i nie był zebrany w warunkach bez wpływowych, uniemożliwiających kamuflaż. Jest on jednak wystarczający dla przeprowadzenia ekspertyzy....................................Ustalenia z badań......................

1. Zauważalne jest różne tempo i rytm pisania obydwu tekstów. Pierwszy tekst - szybciej, impulsami wyrazowymi, z wiązaniem liter, drugi - wolniej ze starannym kreśleniem liter (impuls literowy a nawet grammowy), co sprawia wrażenie, że osoba pisząca to nie ma wyrobionego charakteru pisma albo świadomie stara się ukryć właściwe cechy pisma. Charakter pisma listu jeszcze mógłby się obronić, ale już podpis nie sprawia wrażenia, że został złożony przez dorosłego mężczyznę obcującym z politechniką
2. W liście stanowiącym materiał dowodowy (I) autor listów bardzo starał się wyeksponować pewne cechy w pierwszym liście i odwrotnie w drugim. Wyraźnie akcentuje zamaszyste kończenie gramm dolnych esami floresami. W drugim przypadku tego elementu brakuje ale trzon liter w linii podstawowej pozostaje ten sam. Widać to na przykładzie wyrazu „ojczyzny”.

3. W I- liście autor w charakterystyczny sposób kreśli litery „s”, przy pisaniu II- listu autor kreśli tę literę w inny, specyficzny sposób . Wydaje się, że jest to zabieg celowy bo pisząca osoba nie jest konsekwentna. W obydwu listach wyraz „się” jest napisany identycznie.

4. Kąt pochylenia litery „g’ w słowie "wygrałeś" jest identyczny, nie korespondujący z resztą wyrazu w II-liście.

5. Identyczna jest pisownia litery „k” w słowie „Stedtke” . W II- liście litera nakreślona jest w identyczny sposób jak w pierwszym. W słowie „Polakiem” litera ta jest nakreślona już inaczej, ale widać że jest to celowe działanie gdyż świadczy o tym bardzo niewyrobiony sposób kreślenia litery, podobnie jak sam podpis „Hans Kloss”.

6. Znaki interpunkcyjne są stawiane w charakterystyczny sposób dla piszącego, w pewnej wyraźnej odległości po końcu zdania. W II-liście piszącemu nie udało się tego wyeliminować. Nie jest to cecha częsta stąd niebezpieczeństwo identyfikacji wysokie.
7. Charakterystyczne dla piszącego jest bardzo ostre, proste kreślenie kresek (linii poprzecznych) w grammach górnych liter (ogonków przy ł i t).

8. W słowie „Stedtke” identycznie kreślona jest litera „t” z charakterystycznym oczkiem w grammie górnej. W dalszej części drugiego listu autor tę cechę chce zatuszować. W słowie „trochę” (vide wyżej) nienaturalnie w sposób „dziecięcy” kreśli ogonek (czego nigdy nie powtarza, co również świadczy o zamiarze kamuflażu) i w słowie „Jestem” kreśli tą literę jeszcze inaczej.

9. Nawet po zmienionym kształcie liter , szerokość poszczególnych zapisów i odstępy korespondują ze sobą, „ola - kie”, „ciesz’

10. Sposób rozpoczynania litery „p” w obydwu listach jest taki sam.

11. Nietypowy sposób nakreślania kreski (znak diakrytyczny) przy „ć” występuje w obydwu listach. Jest to dość istotna cecha. Charakterystyczne jest tez w obydwu listach stawianie kropki nad „ż" przedniej części tej litery.


........................................WNIOSKI..............................
Zebrane cechy wspólne badanych dokumentów uzasadniają tezę, że obydwa dokumenty pisała jedna i ta sama osoba. Sporządzając drugi list, stanowiący materiał porównawczy osoba ta starała się ukryć cechy charakterystyczne dla jej pisma, jednakże nie potrafiła zrobić tego skutecznie.
........................................................................ Dr Walter WirthMiałem wątpliwości dlatego wysłałem listy zaprezentowane przez MefistO do Berlina na Königstrasse 11. Doktor Wirth mimo bardzo sędziwego wieku rozwiał wszelkie wątpliwości. Nie można zmienić charakteru pisma.


------

-Są chwile przełomowe w karierze każdego oficera, biada temu, kto nie dostrzeże ich w porę.

18-09-2012 17:53

14 postów   1 2
© 2023 Shen-Kun - Baca - BoBer. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Hyh.pl strony internetowe.